Giám đốc Pháp lý & Đối ngoại Coca-Cola Việt Nam chào xã giao Hiệu trưởng và làm việc với Khoa KT&KDQT về hợp tác đào tạo và triển khai các hoạt động định hướng sáng tạo tại trường Đại học Ngoại thương

10:30
Nội dung: Giám đốc Pháp lý & Đối ngoại Coca-Cola Việt Nam chào xã giao Hiệu trưởng và làm việc với Khoa KT&KDQT về hợp tác đào tạo và triển khai các hoạt động định hướng sáng tạo tại trường Đại học Ngoại thương.
Thành phần: A Tuấn (HT), Nam (HTQT), An (Phòng TT&QHĐN), Hương (QLĐT), Lý, Trịnh Hương, Quang Minh, Hoàng Minh, Phạm Hà, Việt Hoa, Ngọc Quyên, Phan Hiền, Huyền Minh (Khoa KT & KDQT) và Đại diện Coca-Cola Việt Nam.
Địa điểm: Phòng HTQT Liên Việt A1001.