All Events

Diễn đàn "Forum on Internationalization in Higher Education: Promoting Student Mobility"

 • 16 Tháng 2 2017 - 16 Tháng 2 2017
 • Địa điểm: Tầng 3, VJCC. Thời gian: 08h00
 • Tr­ường Đại học Ngoại thương, 91 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Hội nghị khoa học Khoa Lý luận chính trị: "Đảm bảo an sinh xã hội ở Việt Nam hướng tới phát triển ổn định, bền vững"

 • 29 Tháng 12 2016 - 29 Tháng 12 2016
 • Địa điểm: Văn phòng Khoa Lí luận Chính trị. Thời gian: 14h00
 • Tr­ường Đại học Ngoại thương, 91 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Giám đốc Pháp lý & Đối ngoại Coca-Cola Việt Nam chào xã giao Hiệu trưởng và làm việc với Khoa KT&KDQT về hợp tác đào tạo và triển khai các hoạt động định hướng sáng tạo tại trường Đại học Ngoại thương

 • 28 Tháng 12 2016 - 28 Tháng 12 2016
 • Địa điểm: Phòng HTQT Liên Việt A1001. Thời gian: 10h30
 • Tr­ường Đại học Ngoại thương, 91 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Tọa đàm khoa học Khoa Tiếng Pháp: "Vấn đề kiểm tra đánh giá trong giảng dạy tiếng Pháp tại ĐHNT

 • 28 Tháng 12 2016 - 28 Tháng 12 2016
 • Địa điểm: Văn phòng Khoa Tiếng Pháp. Thời gian: 08h45
 • Tr­ường Đại học Ngoại thương, 91 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Hội thảo "Đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng đáp ứng nhu cầu xã hội"

 • 28 Tháng 12 2016 - 28 Tháng 12 2016
 • Địa điểm: Tầng 3, VJCC. Thời gian: 08h00
 • Tr­ường Đại học Ngoại thương, 91 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Hội thi biểu diễn văn nghệ chào mừng kỉ niệm 30 năm ngày truyền thống công tác xây dựng Đảng khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội

 • 24 Tháng 12 2016 - 24 Tháng 12 2016
 • Địa điểm: Hội trường trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Thời gian: 13h30
 • Tr­ường Đại học Văn hóa Hà Nội, 418 Phố La Thành, Đống Đa, Hà Nội

CÁC SỰ KIỆN SẮP TỚI