Các đơn vị

Website: http://ieit.edu.vn/ 

Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế tiền thân là Trung tâm Hợp tác Châu Á – Thái Bình Dương hay Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc, được thành lập tháng 12/2008. Viện có chức năng quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế và giảng dạy các ngôn ngữ trong khu vực tại trường Đại học Ngoại thương.

Lãnh đạo đơn vị:

PGS, TS Nguyễn Hoàng Ánh (2008 – 2011)

PGS, TSKH Nguyễn Văn Minh (2011 - nay)

Email

Nguyễn Văn  Minh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Hoàng Ánh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Ngọc Bích This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hoàng Văn Châu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Hoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Phương  Linh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Thị  Lương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn   Tuân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên hệ:

Điện thoại: 84-4-3259 5158 (ext: 378, 376)
Địa điểm: Tầng 10 - Nhà A.