Ngày 18 tháng 8, trường ĐH Ngoại thương đã tiếp đón đoàn công tác của trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng đến tham quan và học tập kinh nghiệm về xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức giảng dạy, tham khảo nguồn tài liệu, xây dựng mối quan hệ doanh nghiệp… liên quan đến chuyên ngành Thương mại điện tử tại trường ĐH Ngoại thương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám Hiệu về việc triển khai phần mềm tra soát luận văn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, hạn chế việc sao chép luận văn, luận án, Trung tâm Thông tin và Khảo thí cùng Thư viện trường Đại học Ngoại Thương đã nghiên cứu áp dụng phần mềm tra soát luận văn.

Thông báo về việc cấp tài khoản Elearning miễn phí cho sinh viên

Hệ thống Elearning mở tất cả các khóa học (Miễn phí) cho sinh viên.
 
Từ ngày 1/8/2016 sinh viên được tham dự tất cả các khóa học Online miễn phí. Được lựa chọn các khóa học trên hệ thống để tự học, tự tham khảo.

Các bài khác...