Công tác Đảng

Sáng ngày 18 tháng 10 năm 2016, trường Đại học Ngoại thương vinh dự đồng tổ chức Hội nghị  Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 6, khóa II (mở rộng) với Hội thảo "Mối quan hệ giữa Cấp ủy, Ban giám hiệu, Hội đồng trường".

Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020, kế hoạch công tác năm 2016, Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6 (mở rộng).

Đến dự Hội nghị, có sự hiện diện của các đồng chí: đồng chí Trịnh Xuân Hiếu - Vụ trưởng vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Hoàng Thúy Minh -  Phó Trưởng phòng Ban, Ngành, Sở, Đảng bộ trực thuộc Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; đồng chí Bùi Thị Kim Lý - Chuyên viên phòng Tổng hợp - Văn phòng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thị Lụa - Trưởng phòng Tổ chức Biên chế - Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Phạm Ngọc Thủy - Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Y tế, đồng chí Vũ Tuấn Dũng - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối, Phó trưởng ban Tổ chức, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Bùi Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Ngoại thương, cùng các đồng chí Trưởng, Phó các ban Đảng úy Khối, các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối và các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư, Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng trường tại các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Tuấn Dũng - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối, Phó trưởng ban Tổ chức, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, đã nhấn mạnh, với sự thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII, Đảng ủy Khối cần nhanh chóng mở những lớp học về nghị quyết Đại hội Đảng với bốn giải pháp chính, trong đó quan trọng nhất là việc giáo dục chính trị tư tưởng. Đồng chí Vũ Tuấn Dũng hy vọng thông qua Hội nghị, Đảng ủy Khối sẽ ngày càng phát triển, thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra trong năm 2016.

Đồng chí Vũ Tuấn Dũng - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã được nghe Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2016 của đồng chí Nguyễn Tố Quyên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối. Theo đó, qua chín tháng đầu năm 2016, Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên, đảm bảo giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng và củng cố hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị trong nhà trường. Chỉ đạo vác tổ chức cơ sở đảng trực thuocj thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội cấp ủy cấp trên và Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống công tác xây dựng Đảng Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội. Trong 3 tháng cuối năm 2016, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hộc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng đồng bộ các kế hoạch, đề án, chuyên đề nhằm tổ chức thực hiện các Chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy Hà Nội và Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

Đồng chí Nguyễn Tố Quyên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối đọc dự thảo báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2016

Cùng với Hội nghị, Hội thảo "Mối quan hệ giữa Cấp ủy - Ban Giám hiêu - Hội đồng trường" cũng là nội dung của buổi làm việc sáng nay. Trong báo cáo đề dẫn, đồng chí Vũ Tuấn Dũng -Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối mong muốn với những tham luận của các đại biểu, hội thảo sẽ thành công tốt đẹp.

Cùng với Luật Giáo dục đại học, quyền tự chủ được Nhà nước giao cho các trường đại học - cao đẳng công lập chủ yếu thông qua Hội đồng trường với vai trò lãnh đạo rất lớn đối với Ban Giám hiệu. Vì vậy đặt ra vấn đề là phải xác lập mối quan hệ giữa Cấp ủy - Hội đồng trường - Ban Giám hiệu để mỗi chủ thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong đó đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo toàn diện của Đảng. Hội thảo mong muốn qua đây sẽ giải quyết những vấn đề như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương tự chủ đối với các trường công lập; trên cơ sở thực tế quá trình triển khai thực hiện và xu thế phát triển của chủ trương tự chủ của các trường đại học, cao đẳng cần xác định rõ vị trí, vai trò của Cấp ủy Đảng, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường và cụ thể hóa mối quan hệ đó thông qua quy chế làm việc của cấp ủy Đảng, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường; trong quá trình hội nhập quốc tế và đổi mới giáo dục đại học mạnh mẽ phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong định hướng giáo dục nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn -Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn -Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương của hội nghị. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn khẳng định, Đảng ủy Khối rất quan tâm đến vấn đề mà hội thảo đặt ra, đồng thời khẳng định sẽ cố gắng nhanh chóng thực hiện việc đưa trang thông tin điện tử thống nhất chung của khối vào hoạt động. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn cũng nhấn mạnh việc thực hiện văn bản cụ thể  chỉ đạo chung với tính chất Đảng, Trung ương, cấp Đảng ủy Khối đồng hành cùng các Bí thư, Hiệu trưởng, Hội đồng trường, góp phần vào sự phát triển chung của xã hội. 

Hình ảnh về buổi lễ: Tại đây